Trim Craft, Inc.

Trim Carpentry at its finest...

Doors - before/after

After - 6 panel solid core doors & new baseboard

« Back to Album Photo 4 of 4 Previous | Next
After - 6 panel solid core doors & new baseboard
Posted by trimcraft on October 2, 2019 Slideshow

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply Scottfab
12:42 PM on October 28, 2019 
?оже? б???, на об?е?кол?ном ?об?ание педагог в??казал вам, ??о ? ва?его ?ебенка мог?? б??? п?облем? ? ?вн?ми ?е?ев?ми или ?з?ков?ми нав?ками. ?ибо, возможно, во в?ем? ?азгово?а ? ?ебенком набл?дали не?а?нное ?епел?во???? ?оже? ли ? ва?его ?ебенка ???е??вова?? п?облема? ??ли ??о ?ак, ??о н?жно ?дела??? ??е мал??и ?о?ми?????? ? ?азной ?ко?о????, и дл? неко?о??? п?о?ождение ? не???дн?? ?лов к ?о?о?о в??аженном? и г?амма?и?е?ки безо?ибо?ном? п?едложени? по??еб?е??? год/два,а о??ал?н?е п?ак?и?е?ки ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка гово?и??. ?днако к 5 годам мал??ик/дево?ка об?зан(на) облада?? ?по?обно???? не ?ол?ко ли?? гово?и?? не?ложн?е п?едложени?, ?о??о??ие из дв??, ???? ?лов, но и логи?но ?ове??а?? длинн?е ?ек???. ??енка ?е??и?и?и?ованн?м логопедом помогае? п?ове?и??, ???е??в?е? ли ? ?ебенка ???дно??и в ?е?и. ?огопеди?е?ка? ?е?апи? - ??о ?е?апи? дл? бол??ей ?а??и ?еб?? ? па?ологи?ми ?е?и и / или ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?.
?а?им де??м по??еб?е??? логопеди?е?ка? ?е?апи? по в?евозможн?м о?новани?м, вам надлежи? п?иве??и ?ебенка к ?пе?иали???, когда: " ?ам или д??гим л?д?м ???дно пон??? ?ебенка. " ??е д?ма??, ??о ?еб?нок млад?е, ?ем, нап?име?, в?е они, ?ак как он пло?о ?азгова?ивае?. " Ребенка д?азн?? из-за ?ого момен?а, каким об?азом он ?азгова?ивае?. " ?а? ?ебенок п?имен?е? мен??е ?лов, нежели д??гие мал??и ??ого воз?а??а.
??????????? ??РР??Ц?? ?УТ???? не?омненно поможе? мал??? ?лади?? ? ??Р. ?озвони?е нам, п?и?оди?е на пе?вое зан??ие, и м? поможем ва?ем? мал???.

де?ек?олог к???? пе?еподго?овки